Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Reviczky Aladár: Uram, irgalmazz nekünk!. Az itthonmaradtak imádságai a háború idejére

Budapest, 1914
Lelkiségi irodalom

Reviczky Aladár (szerk.): Mindennapi kenyerünk. Gyakran áldozók imakönyve

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom

Reviczky Aladár C. M.: Az elrejtett kincs, amelyről még kevesen tudnak, vagyis a gyakori szent áldozás - Népiratkák 241.

Budapest, 1909
Lelkiségi irodalom

Reviczky Aladár C.M.: Mindennapi lelki kenyér. Krisztus testének és vérének gyakori vétele című munka második bővített kiadása

Budapest, 1910
Lelkiségi irodalom

Reviczky, Aladár: Nauky a modlitby

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Ring, Kenneth: A halált átélni - az életet megnyerni. Ismeretek és tapasztalatok olyan emberektől, akik a halál küszöbére kerültek, de túlélték azt

Fordító: Benkovics László
Budapest, 1990
Lelkiségi irodalom

Rogács Ferenc (összeáll.): Jézus népe. Ima- és énekeskönyv katolikus hívek részére

Budapest, 1958
Lelkiségi irodalom

Rousselot Péter - Huby József - Brou Sándor - Grandmaison Léoncius: Krisztus és az Egyház

Fordító: Bagaméri József S.J.
Budapest, 1940
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Krisztus az Egyházban. Magyarázatok a "B" liturgikus év szentleckéihez

Budapest, 2021
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Krisztus az Egyházban. Magyarázatok az "A" liturgikus év szentleckéihez

Budapest, 2019
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Úton a Beteljesedéshez „A” év. Magyarázatok az „A” liturgikus év olvasmányaihoz

Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Úton a Beteljesedéshez „B” év. Magyarázatok az „B” liturgikus év olvasmányaihoz

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Úton a Mesterrel. Magyarázatok az „A” liturgikus év evangéliumaihoz

Budapest, 2010
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Rózsa Huba: Úton a Mesterrel. Magyarázatok az „C” év evangéliumaihoz

Budapest, 2009
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Ruschek Antal: Alkalmi egyházi beszédek

Budapest, 1901
Lelkiségi irodalom

Salacz Gábor: Newman – Brevárium

Fordító: Salacz Gábor
Budapest, 1961
Lelkiségi irodalom

Sarah, Robert: Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

Fordító: Barsi Balázs
Budapest, 2021
Család - Párkapcsolat, Lelkiségi irodalom

Sarah, Robert - Diat, Nicolas: Isten vagy a Semmi. Beszélgetés a hitről. 3. kiadás

Fordító: Barsi Balázs
Budapest, 2018
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom, Open access

Sarah, Robert - XVI. Benedek: Szívünk mélyéből. Papságról, cölibátusról és a Katolikus Egyház válságáról

Fordító: Barsi Balázs
Budapest, 2020
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Sarah, Robert bíboros: A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben

Fordító: Barsi Balázs
Budapest, 2018
Lelkiségi irodalom

Schermann Egyed: A gyakori szentáldozás. Világiak és egyháziak számára

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Schnattner Szigfrid: Divatos bűnök

Budapest, 1941
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Schutz, Roger: Keresztút (Roger testvér - Teréz anya)

Fordító: Vasváry Krisztina
Bécs, 1986
Lelkiségi irodalom

Schütz Antal: Az örökkévalóság

Budapest, 1937
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Schütz Antal: Titkok tudománya

Budapest, 1940
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Seregély István: Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása. Ádventi és karácsonyi gondolatok évtizedek igehirdetésében

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Jézus Krisztus az élet és szentség forrása II. Nagyböjti gondolatok évtizedek igehirdetésében

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Jézus Krisztus az élet és szentség forrása III. Húsvéti gondolatok évtizedek igehirdetésében

Budapest, 2009
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Jézus Krisztus keresztútja

Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Nevelnek a szentek

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Seregély István: Szűz Mária levelei. Elmélkedések a Rózsafüzér titkairól

Budapest, 2007
Lelkiségi irodalom

Sík Sándor - Schütz Antal: Imádságoskönyv egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára

Budapest, 1937
Lelkiségi irodalom

Sík Sándor (szerk.): Dicsőség! Békesség! Imádságoskönyv, egyszersmind kalauz a keresztény életre

Budapest, 1944
Lelkiségi irodalom

Sillye Jenő: Hazám útjain

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Simon Árkád: Krisztus a te példaképed!. Szentbeszédek az ifjúság számára

Budapest, 1940
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Sipos István: A szent év

Budapest, 1925
Lelkiségi irodalom

Spirago Ferenc: A Boldogságos Szűz

Fordító: Mojzes Ferenc - Németh Antal
Budapest, 1936
Lelkiségi irodalom

Spirago, Franz: Példatár főleg hitszónokok és hitoktatók számára

Fordító: Bezerédj László
Budapest, 1927
Lelkiségi irodalom

Stadler Frieda: A magányos gyümölcsfa

Budapest, 1944
Lelkiségi irodalom

Stadler Frieda: Szeretnéd, ha szeretnének?

Budapest, 1943
Lelkiségi irodalom

Stadler Frieda: Újrafoglalt régi gyöngyök

Budapest, 1940
Lelkiségi irodalom

Stadler Frieda: Valaki vár engem…

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom

Stefanovits Józsefné (közrem.): Ne késlekedj a megtéréssel. Imádságos gondolatok a nagyböjti időre

Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Stoddard, John L.: Vissza Krisztushoz!

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Stoeger, Franz Xaver (szerk.): Oratio Dominika Polyglotta singularum linguarum characteribus expressa et delineationibus. Az Úr imádsága több nyelven

Budapest, 1991
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Stolz Albán - Meineke Júlis - Mayer Gyula (szerk.): Végzet és gondviselés. Levelezés Stolz Albánnal

Fordító: Tabódy Jenőné, özv.
Ungvár – New York, 1912
Lelkiségi irodalom

Süle András: Magyar keresztút

Budapest, 1996
Lelkiségi irodalom

Süle András: Te vagy földi éltünk Vezércsillaga

Budapest, 1997
Lelkiségi irodalom

Süllei László - Erdő Zsuzsa - Tóth János Csaba - Míg Balázs - Zubrecki Judit - Szászvári Gabriella (szerk.): Az engesztelés éve 2006. Imaév a nemzet lelki megújulásáért

Budapest, 2007
Lelkiségi irodalom

Szabó Ferenc - Bartók Tibor (szerk.): Jezsuiták Szent Ignác nyomdokain. Hármas jezsuita jubileum

Budapest, 2006
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

KBART