Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Hittankönyv

Martuszka Mihály: Kath. keresztény erkölcstan. Az 1900. évi hitoktatási tanterv alapján a középiskolák VI. osztálya számára

Budapest, 1906
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Matuszka Mihály: Katholikus keresztény hittan. A középiskolák V. osztálya számára

Budapest, 1904
Hittankönyv

Nemes György - Mácsik Mária: Isten útján. Dogmatika. Erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák 7. osztálya számára

Budapest, 2016
Dogmatika, Erkölcsteológia, Hittankönyv

Nemes György - Nemes Rita - Gőcze Iván: Egyháztörténelem. Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára

Budapest, 2016
Egyháztörténelem, Hittankönyv

Nemes György - Nemes Rita - Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan. Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára

Budapest, 2016
Dogmatika, Erkölcsteológia, Hittankönyv

Pákozdi István - Illéssy Mátyás - Gallay Lászlóné: Liturgika és alapvető hittan 12. osztály

Budapest, 2016
Hittankönyv

Pokorny Emánuel: Bibliai történetek. Polgári és felső leányiskolák használatára

Budapest, 1903
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Pokorny Emánuel: Ószövetségi bibliai történetek középiskolák használatára

Budapest, 1943
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Pokorny Emánuel: Új-szövetségi bibliai történetek. Középiskolák használatára

Budapest, 1906
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Principe, Pietro: Hitünk képeskönyve

Fordító: Somorjai Ádám
Budapest, 2000
Hittankönyv

Rajz Mihály: Családunk katekizmusa

Budapest, 1983
Család - Párkapcsolat, Hittankönyv

Ruppert János: Keresztény élet

Budapest, 1980
Hittankönyv

Schütz Antal: Katholikus hittan. Középfokú iskolák számára

Budapest, 1918
Hittankönyv

Schütz Antal: Katolikus hittan. Középfokú iskolák számára

Budapest, 1946
Hittankönyv

Spirago, Fr.: Felnőttek katekizmusa 1. Hittan

Budapest, 1929
Egyéb teológia, Hittankönyv

Spirago, Fr.: Felnőttek katekizmusa 2. Erkölcstan

Budapest, 1929
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Spirago, Fr.: Felnőttek katekizmusa 3. Kegyelemtan

Budapest, 1929
Egyéb teológia, Hittankönyv

Strauch Benedek: A keresztény kat. Anyaszentegyház hit- és erkölcsszabályainak rövid kivonata, elmélkedésekbe és fohászokba foglalva

Fordító: Pálma Pál
Eger, 1859
Etika - Bioetika, Hittankönyv

Székely János: A Könyvek könyve. Bevezetés a biblia világába. Hittankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Székely János: Bibliaismeret 9. osztály

Budapest, 2018
Hittankönyv

Székely János: Leszállt közénk a Szent Isten. Jézus örömhíre roma fiataloknak

Budapest, 2015
Hittankönyv

Szemán István (szerk.): Görög katholikus kis katekizmus. Az elemi népiskolák III-VI. osztálya részére

Budapest, 1915
Hittankönyv, Tankönyv

Szuszai Antal: Előkészület a nagy napokra. Katekézisek az először gyónók és áldozók, valamint a bérmálkozók előkészítésére

Budapest, 1927
Hittankönyv, Tankönyv

Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel. Bérmálkozóknak és katekumeneknek

Budapest, 2012
Hittankönyv

Tomka Ferenc: Vegyétek a szentlelket!. Bérmálkozók könyve

Budapest, 2016
Hittankönyv

Tower Vilmos: Krisztus akarata

Budapest, 1930
Hittankönyv, Tankönyv

Tower Vilmos: Krisztus közelsége

Budapest, 1931
Hittankönyv, Tankönyv

Tower Vilmos: Krisztus országa. Kat. egyháztörténelem iskolai és magánhasználatra

Budapest, 1934
Hittankönyv, Tankönyv

Uhlyárik Jenő: Apologétika vagy a katolikus vallás alapigazságainak védelme

Budapest, 1946
Dogmatika, Hittankönyv

Uhlyárik Jenő: Katholikus hittan. A középiskolák V. osztálya számára és magánosok használatára

Budapest, 1908
Hittankönyv

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Dogmatika, Hittankönyv

A keresztény házasság. Rövid összefoglalás a házasság szentségéről

Budapest, 1980
Család - Párkapcsolat, Hittankönyv

Az Anyaszentegyház Istentisztelete. Az általános iskolák V. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv, Liturgia - Zene

Az üdvösség története. Függelék. Kis magyar uzuális

Budapest, 1976
Hittankönyv

Az üdvösség története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1962
Hittankönyv

Egri Elemi Katekizmus. Katolikus gyermekek számára

Budapest, 1905
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Elementar Katechismus für katholische kinder

Budapest, 1904
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Görögkatolikus kis Biblia. Rövid egyháztörténettel és szartartástannal az általános iskolák 3-4. osztályának görög katolikus tanulói számára

Budapest, 1950
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Görögkatolikus kis katekizmus. Az általános iskolák III-IV. osztályának görög katolikus tanulói számára

Budapest, 1950
Hittankönyv

Görögkatolikus kis képes Biblia. Az általános iskolák I-II. osztályának görög katolikus tanulói számára

Budapest, 1950
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Görögkatolikus szertartástan. Az általános iskolák V. osztályának görögkatolikus tanulói számára

Budapest, 1958
Hittankönyv

Görökatolikus szertartástan. Az általános iskolák 5. osztályának görögkatolikus tanulói számára

Budapest, 1958
Hittankönyv

Jézus Krisztusnak és egyházának története. Hittankönyv az általános iskolák VI. osztályának katolikus tanulói számára

Budapest, 1954
Hittankönyv

Katolicsanszki Katekizmus

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Katolicsanszki Katekizmus. z glávnimi zgodbami Biblije

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Katolikus keresztény erkölcstan. A gimnáziumok II. osztályának róm. kat. Tanulói számára

Budapest, 1950
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Katolikus keresztény hittan. A gimnáziumok I. osztályának róm. kat. tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv

Kérdezzük meg a Szentírást. Bibliás katekizmus

Budapest, 1980
Hittankönyv

Kis hittankönyv. Az általános iskolák I. és II. osztálynak róm. Kat. tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv

Kis katekizmus. Katholikus gyermekek számára

Budapest, 1905
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

KBART