Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Marczell Mihály: Az egyéniség összetevői

Budapest, 1931
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A felnőttek lélekrajza

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A gyermek- és serdülőkor lelki képe

Budapest, 1932
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Az ifjúság lelki világa

Budapest, 1933
Lelkiségi irodalom

Marczell Mihály: A lélek megismerésének művészete

Budapest, 1932
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A nevelés alapvonalai

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A nevelés művészete

Budapest, 1935
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: Neveléstan

Budapest, 1938
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Marmion, Columba: Béke és boldogság Jézus Krisztusban. Elmélkedési könyv

Fordító: Bóka Imre
Budapest, 1970
Lelkiségi irodalom

Marmion, Dom Columba O.S.B.: Krisztus, a lélek élete. Lelkigyakorlatok

Fordító: Simon Árkád
Budapest, 1938
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Martini, Carlo M: A Boldogságok

Fordító: Németh László
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Martini, Carlo M.: Az Egyház. Egy, szent, katolikus, apostoli

Fordító: Németh László
Budapest, 1996
Lelkiségi irodalom

Martini, Carlo Maria: A szentségek

Fordító: Németh László
Budapest, 1995
Lelkiségi irodalom

Mercier bíboros: Kispapjaimhoz

Budapest, 1910
Lelkiségi irodalom

Merton, Thomas: Hétlépcsős hegy

Fordító: Lukács László
Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom, Világirodalom

Mihályfi Ákos: Egyházi beszédek. Adventi, nagybőjti, ünnepi és alkalmi beszédek

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Mihályfi Ákos: Szűz Mária az ó-szövetségben. Májusi elmélkedések

Budapest, 1929
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Mócsy Imre: Isten közelében. Lelkigyakorlatos elmélkedések

Budapest, 2007
Lelkiségi irodalom

Mócsy Imre: Nyitott szívvel

Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Moody, Raymond A.: A fényen túl

Fordító: Várhidy Gyula
Budapest, 1989
Lelkiségi irodalom

Müller Lajos: Az első parancs

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Nádassy M. (szerk.): A fájdalmak útja. Hét szent keresztúti ájtatosság nyilvános és magánhasználatra

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Nagy Balázs - Mattyasóvszky Kasszián: Vigilate et orate!. Vakációi jótanácsok papnövendékek számára

Budapest, 1913
Lelkiségi irodalom

Nailis A. M.: A hétköznap megszentelése

Fordító: Fejes Tibor
Budapest, 1941
Lelkiségi irodalom

Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok

Budapest, 1982
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Navarro, Luis Sánchez: Mit gondol Jézus az újraházasodott elváltakról?. Feledésbe merült fénysugár az aktuális vitára

Fordító: Puskely Márta
Budapest, 2016
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Nemeshegyi Péter S.J.: John Henry Newman vándorútja

Budapest, 2010
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Németh László (szerk.): A lélek erejében. Válogatás Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek tízéves főpásztori szolgálata alatt elhangzott szentbeszédeiből, előadásaiból, 1987-1997

Budapest, 1997
Lelkiségi irodalom

Németh László Imre: In memoriam Card. Mindszenty. Omelie a Roma (1999-2018)

Fordító: Márta, Vertse
Budapest, 2018
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Nemetschek, Monika: Boldogok, akik szomorúak

Fordító: Lázár Júlia
Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Nigg, Walter: A szentek visszatérnek. A keresztény lét útmutatói

Fordító: Vida Tivadar
Budapest, 1984
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Nikelski, Hartmut: Keresztény segítségnyújtás haldoklóknak. Gondolatok a meghalással és a halállal kapcsolatos beszélgetésekhez

Fordító: Király Ernő
Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Nobilis Márió (szerk.): Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Orosz Ádám: Orosz Ádám egyházi beszédei urunk ünnepeire. 4. kötet

Budapest, 1903
Lelkiségi irodalom

Pákozdi István (szerk.): Jöjjetek, imádjuk!. Szentségimádságok az irgalmasság rendkívüli szentévében

Budapest, 2015
Lelkiségi irodalom

Palau Gábor S.J.: Krisztus útján. A katholikus tevékenység főelvei

Fordító: Timkó Jordán
Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom

Perlaky Lajos: A boldog élet filozófiája

Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Perlaky Lajos: A megtalált Isten

Budapest, 1947
Lelkiségi irodalom

Perlaky Lajos: A szív filozófiája

Budapest, 1999
Lelkiségi irodalom

Pokorny Emánuel (szerk.): Ájtatossági gyakorlatok. Imádságok és egyházi énekek a római katholikus ifjuság számára

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom

Pollák János: Renan és az apostolok

Budapest, 1866
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Elbeszélések és útirajzok

Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Prohászka Ottokár: Élet igéi 1. Beszédek

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Élet igéi 2. Beszédek - Az Úr ünnepei

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Élet igéi 3.

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Élet kenyere. Az Oltáriszentség imádása

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar katholiczizmus 900. jubileumának ünnepére

Budapest, 1900
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Az igazság napszámában

Budapest, 1929
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Prohászka Ottokár: Iránytű

Budapest, 1929
Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Korunk lelke

Budapest, 1928
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

KBART