Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Gräf, Richard P.: Igen, Atyám! Mindennapi életünk Istenben

Fordító: Kertész Kálmán
Budapest, 1939
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Grynaeus Alajos: Mennyei korona. A besnyői Bold. Szűz Mária csud. Képszobrához bucsút járók ájtatossága

Budapest, 1856
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az imádság iskolájában

Fordító: Nógrádiné Kelemen Katalin
Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az Úr Krisztus

Fordító: Márton Áron
Budapest, 2006
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az Úr. Elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életéről

Fordító: Csanád Béla
Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Levelek az önnevelésről

Budapest, 1992
Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Örökmécs. A liturgia világa

Fordító: Halamka Gyula
Budapest, 2000
Lelkiségi irodalom

Gyorgyovich Miklós - Vigyázó Gabriella (szerk.): Imaórák a nemzet lelki megújulásért

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Győrffy János et al.: Harmadik olvasókönyv. A katholikus népiskolák harmadik osztálya számára. Az új tanítástervhez átdolgozva

Budapest, 1918
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom, Tankönyv

György Attila: A szeretet üzenete. Példák és gondolatok a vasárnapi evangéliumokhoz, „A” év

Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

György Attila: Üdvözlégy oltáriszentség. Elmélkedések

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

György Attila: Vasárnapi kenyér „A” év

Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom

György Attila: Vasárnapi kenyér „B” év

Budapest, 1982
Lelkiségi irodalom

Gyulai Endre: Ámentől ámenig. Tudatos bekapcsolódás a szentmisébe

Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Hagenkord, Bernd: fiatalok@isten

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2008
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Hahn, Scott: A negyedik kehely. Az utolsó vacsora és a kereszt misztériuma

Fordító: Juhász Gábor Tamás
Budapest, 2023
Lelkiségi irodalom, Open access

Hahn, Scott - Stimpson Chapman, Emily: Remélem, meghalok!. A halál és a test feltámadásának keresztény értelme

Fordító: Ailer Gellért
Budapest, 2021
Lelkiségi irodalom

Halász Piusz: Az egyház ereje. A papi és a szerzetesi lelkiségről

Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Halász Piusz: Életünk értelme. Korszerű bevezetés a keresztény hitbe

Budapest, 2020
Lelkiségi irodalom

Hanauer A. István: A lelkiismeret

Budapest, 1912
Lelkiségi irodalom

Hetényi Gyula: Krisztus világossága

Budapest, 1940
Lelkiségi irodalom

Hetényi Gyula: Lelkek a viharban

Budapest, 1947
Lelkiségi irodalom

Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a mesterrel. Imák és elmélkedések az ifjúság számára

Budapest, 2015
Lelkiségi irodalom

Hildebrand, Dietrich von: Átalakulásunk Krisztusban

Fordító: Kisberk Gizella
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Hollai Antal: Szemlélni és befogadni. Gondolatok a Jelenések könyvéből

Budapest, 2017
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Homa Ildikó: Evangéliumi lélektan. Önismeret mindenkinek

Budapest - Kolozsvár, 2015
Lelkiségi irodalom, Pszichológia - Szociológia

Hounder Antal S.J.: A Mester lábainál. Rövid elmélkedések papok számára

Budapest, 1922
Lelkiségi irodalom

Hoványi Ferenc: Fensőbb katholicismus elemei I.

Budapest, 1881
Lelkiségi irodalom

Hoványi Ferenc: Fensőbb katholicismus elemei II.

Budapest, 1881
Lelkiségi irodalom

Huszár Elemér: A szenttéavatás

Budapest, 1911
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Huszár Elemér: Jahvétól Krisztushoz. Hitoktatás a keresztség szentségére készülő izraeliták számára

Budapest, 1940
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Jakubinyi György: Hirdesd az igét!. Gondolatok a vasárnapi és ünnepnapi szentírási szakaszokhoz

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Janda, Jozef N.: Hrdinská Láska a či neslobodno luhať. Krátke deje z doby prenasledovania krest'anov

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

János Pál pápa, II.: Az emberi szív. Elmélkedések a Hegyi Beszéd alapján

Fordító: Nemessányi Lászlóné
Bécs - Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

János Pál pápa, II.: Korunk hitoktatásáról. Általános kateketikai direktórium - Catechesi Tradendae

Fordító: Diós István
Budapest, 1980
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

János Pál pápa, II.: Legyetek egyek! II. János Pál pápa lelkipásztori látogatása Ukrajnában. 2001. június 23-27.

Fordító: Diós István
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

János Pál pápa, II.: Szeressétek egymást!. II. János Pál pápa lelkipásztori látogatása Kazahsztánban és Örményországban, 2001. szeptember 22-27.

Fordító: Diós István
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Jehlicska Ferenc: A jó testvérek. vagyis a testvéri egyetértésről

Budapest, 1915
Lelkiségi irodalom

Jehlicska Ferenc: Az Úristen malmai

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Jehlicska Ferenc: Öngyilkos felebarátaink

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Jehlicska Ferenc Rezső: A lelki béke - Keresztény kiskönyvtár 1/5

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Jehlicska Ferenc Rezső: Gyenge lelkek. vagy akik másoknak könnyen beugranak - Keresztény kiskönyvtár 1/3

Budapest, 1915
Lelkiségi irodalom

Jehlicska Ferenc Rezső: Utánozás és majmolás - Keresztény kiskönyvtár 1/8

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Jelenits István: Betű és lélek

Budapest, 1978
Lelkiségi irodalom

Jelenits István: Betű és lélek. 2. javított, bővített kiadás

Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Jeszenszky Zsigmond: Mária énekel

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Kálmán Károly: Dávid király Zsoltár Könyve

Budapest, 1909
Lelkiségi irodalom

Karl Rahner: Az élet imádságai

Fordító: Búzás József
Budapest, 1988
Lelkiségi irodalom

Károlyi Ignác: Igazi élet

Budapest, 1908
Lelkiségi irodalom

Kecskés Pál: Szent Ágoston breviárium

Fordító: Kecskés Pál
Budapest, 1960
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom, Patrisztika

KBART