Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Szent István Társulat - Nyomtatványok, képeslapok

Budapest, 1957
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Szentkirályi utcai székház államosítása

Budapest, 1959
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Részvények, értékpapírok

Budapest, 1947
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Ingóeszközök leltárai

Budapest, 1973
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Számlák, gazdasági és pénzügyi iratok, 1858-1891

Budapest, 1891
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Passio Domini Nostri Iesu Christi secundum quatuor Evangelistas cum passione secundum Mattheum, et lamentationes Jeremi et Prophetae cum oratione eiusdem 1684

Budapest, 1684
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Jegyzetek, kéziratok 1862-1958

Budapest, 1958
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat évkönyve 1871

Budapest, 1871
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat évkönyve 1872

Budapest, 1872
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat évkönyve 1873

Budapest, 1873
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat évkönyve 1874

Budapest, 1874
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat évkönyve 1875

Budapest, 1875
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat évkönyve 1877

Budapest, 1877
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat évkönyve 1878

Budapest, 1878
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat évkönyve 1880

Budapest, 1880
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Ülések, közgyűléseinek jegyzőkönyvei 1855-1964

Budapest, 1964
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Fotók, 1887 után- 1980-as évek vége

Budapest, 1989
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Szabályzatok, 1891-1943

Budapest, 1943
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Kiadványok, 1882-1931

Budapest, 1931
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Oklevelek, oklevélmásolatok, 1878-1898

Budapest, 1898
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat Hivatalos Közlönye (Társulati Értesítő) - 5-6. évfolyam, 1896-1897

Budapest, 1897
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Egri Főegyházmegyei Levéltárból származó iratai, 1862-1904

Eger, 1904
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Szent István Társulat - Esztergomi Prímási Levéltárból származó iratai, 1847-1942

Esztergom, 1942
Archívum - Szent István Társulat dokumentumai

Sági György: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - Levéltári raktári jegyzék

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 1. doboz, Személyi iratok

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 10. doboz, Nyomtatványok I.

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 11. doboz, Nyomtatványok II.

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 2. doboz, Napló, feljegyzések

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 3. doboz, Levelek

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 4. doboz, Actio Catholica

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 5. doboz, Szent István Társulat I.

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 6. doboz, Szent István Társulat II.

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 7. doboz, Egyházi ügyek I.

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 8. doboz, Egyházi ügyek II.

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - 9. doboz, Kéziratok

Budapest, 1973
Archívum - Esty-hagyaték

Esty Miklós: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatéka - Személyes visszaemlékezései az 1922. évi pápaválasztásra. Kézirat

Budapest, 1922
Archívum - Esty-hagyaték

KBART