Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyéb teológia

Szalai János: Igehirdetés és liturgia 2. A húsvéti ünnepkör

Budapest, 1970
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Szémán István: A Boldogságos Szűz Mária tisztelete a görög egyházban

Budapest, 1908
Egyéb teológia

Szennay András: Isten vándorló népe

Budapest, 1982
Egyéb teológia

Szennay András (szerk.): Teológiai évkönyv 1982

Budapest, 1982
Egyéb teológia, Kézikönyv

Takács Menyhért: Az evangélium bölcselete. Vallásfilozófiai tanulmány

Budapest, 1914
Egyéb teológia, Filozófia

Takáts Ernő: Bosszúálló-e az Ószövetség Istene?. A Szent István Akadémia székfoglalója

Budapest, 1931
Egyéb teológia

Taksonyi József - Kelemen Vendel: A Szentlélek

Budapest, 1971
Egyéb teológia

Tarjányi Zoltán: Kateketika I. A hitoktatás elmélete és története

Budapest, 2015
Egyéb teológia, Tankönyv

Tarjányi Zoltán: Pedagógia 1. A keresztény nevelés és oktatás története

Budapest, 1998
Egyéb teológia, Tankönyv

Tiefenthaler József: Krisztus papja

Budapest, 1919
Egyéb teológia

Tihanyi Tibor: Homiletikai tanulmányok

Budapest, 1947
Egyéb teológia

Tomka Ferenc: Lelkipásztori szentségtan

Budapest, 2002
Egyéb teológia, Tankönyv

Tomka Ferenc: Lelkipásztori teológia és az új evangelizáció

Budapest, 2008
Egyéb teológia

Tomka Ferenc: Szentségi lelkipásztorkodás és az „új evangelizáció”. Lelkipásztori teológia II. : az egyház önmegvalósítása a szentségekben

Budapest, 2006
Egyéb teológia, Tankönyv

Tóth Tihamér: A keresztény házasság. A Pázmány-Egyetem templomában az 1934-35. tanévben elmondott szentbeszédek

Budapest, 1936
Család - Párkapcsolat, Egyéb teológia

Tóth Tihamér: A szenvedő és győzedelmes Krisztus. A Pázmány-Egyetem templomában az 1932-33. tanévben elmondott szentbeszédek

Budapest, 1935
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: A Tizparancsolat 1. A Pázmány-Egyetem templomában az 1927-28. tanévben elmondott szentbeszédek

Budapest, 1936
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: A Tizparancsolat 2. A Pázmány-Egyetem templomában az 1928-29. tanévben elmondott szentbeszédek

Budapest, 1936
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: Az Úr szőllőjében. Tanulmányok

Budapest, 1936
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: Hirdessétek az evangéliumot!. Tanulmányok és szentbeszédek

Budapest, 1936
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: Hiszek az Egyházban!. A Pázmány-Egyetem templomában az 1933-34. tanévben elmondott szentbeszédek

Budapest, 1936
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: Hiszek egy Istenben!. A Pázmány-Egyetem templomában az 1929-30. tanévben elmondott szentbeszédek

Budapest, 1935
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: Hiszek Jézus Krisztusban!. A Pázmány-Egyetem templomában az 1931-32. tanévben elmondott szentbeszédek

Budapest, 1935
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: Hiszem az örök életet!. A Pázmány-Egyetem templomában az 1934-35. tanév 1. felében elmondott szentbeszédek

Budapest, 1936
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: Krisztus Király. A Pázmány-Egyetem templomában az 1926-27. tanévben elmondott szentbeszédek

Budapest, 1935
Egyéb teológia

Tóth Tihamér: Szentbeszédek Krisztus királyságáról. A budapesti Pázmány-Egyetem templomában az 1926-27. tanévben

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Trikál József: Az okkultizmus bölcseleti szempontból

Budapest, 1931
Egyéb teológia, Filozófia

Uhlyárik Jenő: Apologétika vagy a katholikus vallás alapigazságainak védelme. Az atheizmusról, oantheizmusról, materializmusról és darvinizmusról szóló függelékkel

Budapest, 1908
Dogmatika, Egyéb teológia

Válóczy József: A megosztott logosz. Posztmodern gondolkodás és a kereszténység újrafogalmazásának kísérletei a teológiában

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Varillon, Francois: Isten alázata és szenvedése

Fordító: Szabó Ferenc
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Vincze Krisztián (szerk.): Ars longa vita brevis. A hetvenéves Rokay Zoltán köszöntése

Budapest, 2017
Egyéb teológia, Filozófia

Vonier Ansgarius: A győzedelmes katolicizmus

Fordító: Szunyogh X. Ferenc
Budapest, 1941
Egyéb teológia

Wolkenberg Alajos: Az okkultizmus és spiritizmus multja és jelene

Budapest, 1922
Egyéb teológia

Wolkenberg Alajos: Konferenciák a Miatyánkról. Az Országos Kath. Nővédő-Egyesület patronesszei és patronesszjelöltjeinek

Budapest, 1917
Egyéb teológia

Wolkenberg Alajos: Teozófia és antropozófia. Ismertetése és bírálata

Budapest, 1922
Egyéb teológia, Filozófia

Zubriczky Aladár: Párhuzamok a kereszténység és más vallások között

Budapest, 1910
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés

A Katolikus Egyház Katekizmusa. A latin mintakiadás fordítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

A kereszténység eredményei

Fordító: Schreiber László
Budapest, 1850
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

A kölni Ifjúsági Világtalálkozó. XVI. Benedek pápa beszédei Kölnben, a XX. Ifjúsági Világnap alkalmából

Fordító: Diós István - Stift Hildegard
Budapest, 2005
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei. Cselényi István Gábor (szerk.), Hoppál K. Bulcsú (szrk.)

Budapest, 2011
Egyéb teológia

A vegyes házasságok

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Az állhatatosság ajándékáért. Papnövendékek kérdeznek a Szentatya válaszol

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Folia Theologica et canonica. Faculty of Theology of the Pázmány Péter Catholic University

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Immaculata. A Szent-István-Társulat Tudományos és Irod. Osztálya által a Boldogságos Szűz Szeplőtelen fogantatásáról szóló hitczikkely kihirdetésének félszázados jubileuma alkalmából 1904. deczember hó 1-én rendezett ünnepély Emlékkönyve

Budapest, 1904
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Krisztus közöttünk. A keresztény Kelet liturgikus közössége átéli az üdvtörténetet

Fordító: Baán István
Budapest, 1984
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Nagy szent Gergely pápa: A lelkipásztorság törvénykönyve

Fordító: Félegyházy József
Budapest, 1944
Egyéb teológia, Patrisztika

Piccolo Catechismo della Religione Cattolica. Con permesso dell' autoritá ecclesiastica

Budapest, 1914
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom

Prostredny katechismus

Budapest, 1902
Egyéb teológia

Tanulmányok Aquinói Szent Tamás bölcsészetéről. II.

Budapest, 1884
Egyéb teológia, Filozófia

KBART