Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Misekönyv 2. A szédesznél (papi széknél) végzendő miseszövegek

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

A miseliturgia teljes megújítása. Az Apostoli Szentszék rendelkezései

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem

Missae Propriae Dioecesium Hungariae

Budapest, 1964
Idegen nyelvű irodalom

Missae tempore Congressus Eucharistic Internationalis XXXIV. Budapestinensis secundum Missale Romanum necnon directorium archidioeceseos strigoniensis

Budapest, 1938
Liturgia - Zene

Nagy katekizmus katholikus tanulók számára, a városi iskolákban a Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1900
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Nagy szent Gergely pápa: A lelkipásztorság törvénykönyve

Fordító: Félegyházy József
Budapest, 1944
Egyéb teológia, Patrisztika

Nemzetközi Missziós Kongresszus Budapesten (1925. augusztus 19-22.)

Budapest, 1925
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

A Neokatekumenális Út statútuma

Fordító: Szabó Tamás
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

Newman breviárium

Fordító: Salacz Gábor
Budapest, 1958
Lelkiségi irodalom

Nyilatkozat a keresztény nevelésről

Budapest, 1969
Egyházi dokumentum

Nyilatkozat az egyház viszonyáról a nem-keresztény vallásokhoz

Budapest, 1967
Egyházi dokumentum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 1.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 2.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 3.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 4.

Budapest, 1915
Biblia - Biblikum

Az Ó és Új Szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György fortítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozva az Apostoli Szék jóváhagyásával

Eger, 1892
Biblia - Biblikum

Officium Hebdomadae Sanctae. A nagyheti szertartások

Budapest, 1920
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Olvasó és tankönyv a katholikus osztatlan elemi népiskolák IV. osztálya számára

Budapest, 1927
Tankönyv

Our responsibility for the created world. Circular Letter of the Hungarian Catholic Bishops Conference on the Protection of the Created World

Fordító: Sarolta Laura - Sáringer Zoltán Baritz OP
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

Örömesztendő azaz nagy jubileumi búcsú az 1900-iki szentévben. Alkalomszerű tanítások és áhitatos könyörgések gyűjteménye

Budapest, 1900
Lelkiségi irodalom

Pacem in Terris. XXIII. János pápa enciklikája

Fordító: Kosztolányi István
Budapest, 1963
Egyházi dokumentum

A pap mint a plébániai közösség pásztora és vezetője. Instrukció. Klérus Kongregáció

Fordító: Diós István
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

A pap, az ige hirdetője, a szentségek kiszolgáltatója és a közösség vezetője a harmadik keresztény évezred távlatában

Fordító: Németh László
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

A papszentelés. A Pontificale Romanum szövege

Fordító: Hanauer Á. István
Budapest, 1920
Egyházi dokumentum

Párbeszéd és igehirdetés

Fordító: Fehér András
Budapest, 2015
Egyházi dokumentum

Piccolo Catechismo cogli elementi della storia sacra

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Piccolo Catechismo della Religione Cattolica. Con permesso dell' autoritá ecclesiastica

Budapest, 1914
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom

Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. A Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának nyilatkozata

Fordító: Németh László
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum

Praeorator – Liturgikus vezérkönyv

Budapest, 2020
Liturgia - Zene

Prostredny katechismus

Budapest, 1902
Egyéb teológia

Redemptionis Sacramentum. Instrukció. Egyes megtartandó illetve kerülendő dolgokról a legszentebb eukarisztiával kapcsolatban

Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

Régi vallásos énekek és énekeskönyvek

Budapest, 2011
Liturgia - Zene

Regula bullata. A gyöngyösi Ferences könyvtár regula-kódexe

Budapest, 2009
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Rendelkezés néhány olyan kérdésben, mely világi hívőknek a lelkipásztori szolgálatban való együttműködéséből fakad

Fordító: Diós István
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

Rendszabályok a Magyarországi Latin és Görög szertartású R. Kath. Kisdedóvók, népiskolák és gazdasági ismétlő iskolák közigazgatásához

Budapest, 1911
Jog - Társadalomtudomány

Rendtartás a katolikus polgári iskolák számára

Budapest, 1941
Egyházi dokumentum

A Rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. századból

Fordító: Margalits Ede
Budapest, 1898
Magyar irodalom, Világirodalom

Rimo-Katolicki Katekizami i Biblija za pocetnike. za drugi razred nizih puckih skola, zajedno s ucivom prvoga razreda

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimo-Katolicki Mali Katekizam

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolicanski Pocetni Katekizmus. s pervim naukom iz svetoga pisma za drugi razred na selskih skolah skupa z naukom za pervi razred

Budapest, 1908
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolícki Osnovni Katekizm

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolícky Katechismus

Budapest, 1912
Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolicky Katechismus pre pociatocníkov s krátkym vytahom Biblie. pre druhu triedu l'udovich skol

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Rimsko-Katolícky Maly Katechismus

Budapest, 1912
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Római kath. szertartástani képek. Szemléltető segédeszközül a Római Katholikus Katekizmushoz

Budapest, 1910
Hittankönyv, Tankönyv

Római katholikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel. Az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával

Budapest, 1925
Hittankönyv

Római Katholikus nagyobb katekizmus. Polgári iskolák, felsőbb leányiskolák és középiskolák alsó osztályai részére

Budapest, 1911
Hittankönyv, Tankönyv

Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel

Budapest, 1948
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Római katolikus kis Biblia. Az általános iskolák III-IV. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1951
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

Római katolikus kis katekizmus. Az általános iskolák III-IV. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv, Tankönyv

KBART