Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint

Fordító: Káldi György S. J.
Budapest, 1928
Biblia - Biblikum

Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint. Káldi György S.J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-bizottsága

Budapest, 1950
Biblia - Biblikum

Utasítás a kath. népiskolai és ifjusági könyvtárak könyvjegyzékének kezeléséhez

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés

Utmutató a katholikus háziasszonyok szövetségéhez

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához

Budapest, 2006
Lexikon - Szótár

Válogatott dalok I. Tenoro I.

Budapest, 1904
Liturgia - Zene

Varietates Legitimae. A római liturgia és az inulturáció. Negyedik instrukció a Második Vatinkáni Zsinat szent liturgiáról szóló rendelkezésének megfelelő végrehajtásáról

Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

Vasárnapi és ünnepi evangeliumok rövid magyarázatokkal

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Vasárnapi kenyerünk „C” év

Budapest, 1985
Lelkiségi irodalom

VI. Pál pápa Evangeli nuntiandi - az Evangélium hirdetése - kezdetű buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez az evangelizációról a mai világban

Budapest, 2012
Egyházi dokumentum

Vie du serviteur de Dieu, Monseigneur Zoltán Lajos Meszlényi

Budapest, 2009
Életrajz, Idegen nyelvű irodalom

VII. évi jelentés a József Ágost Ő Cs. és Kir. fensége védnöksége alatt álló kath. tanonczokat védő egyesület működéséről

Budapest, 1900
Egyháztörténelem

VII. Pius pápasága I. rész

Budapest, 1876
Egyháztörténelem

VII. Pius pápasága II. rész

Budapest, 1876
Egyháztörténelem

Zichy Nándor Gróf születése 80 éves jubileumára az Országos Katholikus Szövetség országos díszgyűlésnek jegyzőkönyve

Budapest, 1909
Egyháztörténelem

Zsolozsmáskönyv. Az imarórák liturgiája a római szertartás szerint az Olvasmányos imaóra kivételével

Budapest, 2008
Liturgia - Zene

Zsoltárok könyve

Fordító: Sík Sándor
Budapest, 1961
Magyar irodalom, Világirodalom

Zsoltároskönyv

Fordító: Farkasfalvy Dénes
Budapest, 2006
Világirodalom

KBART