Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Életrajz

Pór Antal: Szent István király

Budapest, 1871
Életrajz

Preszly Elemér: A Hiteltől a Nagy Magyar Szatiráig. Harminc év Széchenyi István életéből

Budapest, 1941
Életrajz, Történelem

Prohászka Ottokár: Sion hegyén

Budapest, 1929
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Puskely Mária: Akik hittek a szeretetben

Budapest, 1979
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Puskely Mária: dr. Batthyány-Strattman László élete képekben, dokumentumokban, történelmi mozaikkal

Budapest, 2003
Életrajz

Puskely Mária: Nyisd fel szemedet és láss!. Boldog Batthyány-Strattmann László élete

Budapest, 2003
Életrajz

Puskely Mária (szerk.): Boldog Batthyány-Strattmann László

Budapest, 2016
Életrajz

Radi, Luciano: Tolentinói Szent Miklós. Tolentino szentjének élete

Fordító: Józsa Zsófia
Budapest, 2017
Életrajz

Ratzinger, Joseph: Életutam. XVI. Benedek pápa önéletírása (1927 - 1977)

Fordító: Egleszné Sarbak Zsófia
Budapest, 2005
Életrajz

Rédly Elemér: Isten kegyelméből. Emlékeimből

Budapest, 2014
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Regnier A.: Szent Márton élete

Fordító: Rogács Ferenc
Budapest, 1913
Életrajz, Lelkiségi irodalom

Regőczi István - Dobos Marianne (szerk.): Az Isten vándora

Budapest, 1990
Életrajz

Rosty Kálmán : Magyar szentek legendái

Budapest, 1906
Egyháztörténelem, Életrajz

Ruschek Antal: A katholikus legényegylet magyar földön - Két könyv a katholikus legényegyletről. Második könyv

Budapest, 1887
Életrajz

Salm, Luke: De La Salle Szent János, az iskolatestvérek rendalapítója

Fordító: Hegedűs Szeverin testvér
Budapest, 1994
Életrajz

Samassa Désy Annie: Barat Szent Magdolna Zsófiának a Szent -Szív Szerzetesrend alapítójának élete

Budapest, 1925
Egyháztörténelem, Életrajz

Sárközy Pál: Emlékbeszéd Grosschmid Lajos rendes tag felett

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés

Schaeffer Sebestyén: Kolping Adolf. Életrajz - Két könyv a katholikus legényegyletről. Első könyv

Fordító: Ruschek Antal
Budapest, 1887
Életrajz

Scheffler János: Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből

Budapest, 1928
Életrajz, Ismeretterjesztés

Schütz Antal: A nemzetnevelő Pázmány

Budapest, 1938
Életrajz, Ismeretterjesztés

Schütz Antal: Életem. Emlékezések

Budapest, 1942
Életrajz

Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. I. kötet

Budapest, 1932
Életrajz, Kézikönyv

Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. II. kötet

Budapest, 1933
Életrajz, Kézikönyv

Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. III. kötet

Budapest, 1933
Életrajz, Kézikönyv

Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. IV. kötet

Budapest, 1933
Életrajz, Kézikönyv

Seewald, Peter: XVI. Benedek I. Egy élet. Németországban

Fordító: Diós István
Budapest, 2021
Egyháztörténelem, Életrajz

Seewald, Peter: XVI. Benedek II. Egy élet. Rómában

Fordító: Diós István
Budapest, 2021
Egyháztörténelem, Életrajz

Seregély István: Magunkat nem hagyhatjuk el. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Seregély István egri érsekkel

Budapest, 2007
Életrajz

Sík Sándor: Pázmány. Az ember és az író

Budapest, 1939
Életrajz

Sinkó Ferenc (szerk.): Kamill testvér kalandozásai a XX. században. Fr. Kovács Kamill ferences testvér önéletrajza

Budapest, 1989
Egyháztörténelem, Életrajz

Sörös Pongrác: Jerosini Brodarics István (1471-1539)

Budapest, 1907
Életrajz

Spinelli, Mario: Kalazanci Szent József az ingyenes közoktatás elindítója

Fordító: Szántó Judit
Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Életrajz

Spink, Kathryn: Roger testvér, Taizé alapítója

Fordító: Lukács László
Budapest, 1989
Életrajz

Sz…i Lajos: XIII. Leó pápa élete. Püspökségének 50 éves jubileuma alkalmából

Budapest, 1893
Életrajz

Szabó Ferenc S.J.: Prohászka Ottokár élete és műve (1858-1927)

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Életrajz

Szabó Ferenc S.J. - Lázár Kovács Ákos (szerk.): Pálos Antal emlékezete

Budapest, 2009
Életrajz

Szabó Ferencz S.J.: The Life and Work of Ottokár Prohászka (1858-1927)

Fordító: Miklósházy Attila
Budapest, 2007
Életrajz, Idegen nyelvű irodalom

Szabó László: Békefi Remig emlékezete

Budapest, 1934
Életrajz

Szalay Jeromos: Szent Benedek élete és műve

Budapest, 1932
Egyéb teológia, Életrajz

Szémán István: Csodatevő Szent Miklós élete és csodái 1.

Budapest, 1913
Életrajz

Szénássy Barna: Emlékbeszéd Geőcze Zoárd rendes tag felett

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés

Szendi József: Bölcsességre neveljük szívünket. Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek visszaemlékezései Beszélgetőtárs: Elmer István

Budapest, 2010
Életrajz

Szennay András (szerk.): Népek nagy nevelője…

Budapest, 1981
Életrajz, Kézikönyv

Szentmártoni Mihály: Istent keresve önmagunkra találni. Lélektani és lelki arcél

Budapest, 2006
Életrajz

Szerdahelyi Csongor (szerk.): Kisbojtárból Főpásztor. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Takács Nándor nyugalmazott megyéspüspökkel

Budapest, 2008
Életrajz

Terézia karmelita apáca: Terézia karmelita apácának története. A "kisded Jézusról" és a "szent ábrázatról" nevezett Terézia karmelita apácának önéletrajza (1873-1897)

Fordító: Nagyfejeő Gábriella
Budapest, 1918
Életrajz

Tiefenthaler József: Budapest apostola. Kanter Károly élete 1853-1920

Budapest, 1942
Életrajz

Trapé, Agostino: Szent Ágoston, az ember, a lelkipásztor, a misztikus

Fordító: Ladocsi Gáspár
Budapest, 1987
Életrajz

Trikál József: Kiss János emlékezete

Budapest, 1933
Életrajz

Troisi, Simone - Paccini, Cristiana: Megszülettünk, és nem halunk meg soha. Chiara Corbella - az öröm tanúja

Fordító: Jánosi Dalma
Budapest, 2020
Életrajz

KBART