Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Ismeretterjesztés

Tóth László: A pápai udvar lakásviszonyai a XIII. század második felétől a XIV. század közepéig

Budapest, 1924
Ismeretterjesztés, Történelem

Tóth Tamás: Hungaria Rómából. Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből

Budapest, 2021
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Tóth Zoltán József (szerk.): A Szent Korona-eszme időszerűsége. Tanulmányok

Budapest, 2004
Ismeretterjesztés, Történelem

Tower Vilmos: Szerzetesnők illemkönyve

Budapest, 1941
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Török József (szerk.): Prímás-érseki beiktatás Esztergom, 2003. Erdő Péter prímás, érsek beiktatása

Fordító: Domokos György et al.
Budapest, 2003
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Treitz Péter: Talajtérképek és hasznuk a mezőgazdaságban

Budapest, 1942
Ismeretterjesztés

Újváry Zsuzsanna, J. (szerk.): Történelmi kalandozások térben és időben

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Vanyó Tihamér: A plébániatörténetírás módszertana

Budapest, 1941
Ismeretterjesztés

Váradi Béla: Pály Ede rendes tag emlékezete

Budapest, 1937
Életrajz, Ismeretterjesztés

Váradi József: Az emberért vívott harc neveléstudományi következményei. Székfoglaló értekezésül felolvasta a Szent István Akadémia I. osztályának 1937 május 7-én tartott ülésén

Budapest, 1939
Ismeretterjesztés

Várady L. Árpád: Lonovics József római küldetése

Budapest, 1924
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Vargha Damján: A magyar iskolai helyesírás szabályai szójegyzékkel

Budapest, 1903
Ismeretterjesztés

Vargha Damján: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. Kódexirodalmi tanulmány, felolvasta 1923. évi február hó 6-án

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés

Vargha Damján: Seuse Henrik Amand a magyar kódexirodalomban. Székfoglaló értekezés

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés

Vargha Dezső: A kereszténység jogi helyzete a Római Birodalomban

Budapest, 1901
Ismeretterjesztés

Weszeleszky Gyula: A rádium és az atomelmélet

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés

Wodetzky József: A relativitástan csillagászati bizonyítékainak kritikája. Felolvasta 1922-ik évi december hó 15-én

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés

Wodetzky József: A világegyetem szerkezete

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés

Zimándi Pius: Kódexirodalmunk és a társadalmi kérdések

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Zubriczky Aladár: A Horváth József-féle Alapítvány története és tanulságai. A Budapesti Kir. Magy. Tudományegyetem Hittudományi Karának használatára

Budapest, 1913
Ismeretterjesztés, Történelem

Zubriczky Aladár: Párhuzamok a kereszténység és más vallások között

Budapest, 1910
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés

Zsigovits Béla: Örökszép természet. Vidám órák. Az élet sója

Budapest, 1916
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

A Kat. Tanügyi Tanács Szervezeti Szabályzata és Ügyrendje

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés

A Katolikus Egyház Magyarországon

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

A kiváltságos ciszterci rend zirci, oilisi, pásztói, és szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára. Az 1910-1911. iskolai évre X. Pius római pápa és I. Ferenc József apostoli király uralkodása alatt

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés, Történelem

A magyarországi katolikus egyházközségek igazgatási és adóztatási szabályzata

Budapest, 1934
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

A Mária-Congregatio vezérkönyve

Budapest, 1902
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

A Szent István Akadémia 1916. évi január hó 18-án tartott elnök- és főtitkárválasztó együttes ülésén elhangzott beszédek

Budapest, 1916
Ismeretterjesztés

A Szent István Akadémia tagajánlásai 1926

Budapest, 1926
Ismeretterjesztés

A Szent István Akadémia tagajánlásai 1939

Budapest, 1939
Ismeretterjesztés

A Szent István Akadémia tagajánlásai 1941

Budapest, 1941
Ismeretterjesztés

A Szent István Akadémia ügyrendje

Budapest, 1916
Ismeretterjesztés

A Szent István Társulat és Szent István Akadémia alapszabályai

Budapest, 1992
Ismeretterjesztés

Az Isteni Megváltó Leányainak nevezett Nővérek Kongregációjának szabályai

Budapest, 1926
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Az Isteni Üdvözítő Nővéreinek szabályai. Salvator nővérek

Budapest, 1927
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Az Unio Cleri Pro Missionibus IX. évkönyve 1934.

Budapest, 1935
Ismeretterjesztés

Az Unio Cleri pro missionibus VI. évkönyve

Budapest, 1932
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Katholikus tanítónők és tanárnők lapja. 1934. márc.-ápr.

Budapest, 1934
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Kiváló műlapok jegyzéke

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

La Chiesa Cattolica in Ungheria

Budapest, 2021
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés

Mária-Radna kegyelemhely rövid története valamint útmutatás az ott végzendő búcsújárási szertartás és ájtatátosságokra

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés

Nemzetközi Missziós Kongresszus Budapesten (1925. augusztus 19-22.)

Budapest, 1925
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Regnum egyháztörténeti évkönyv 1938 - 1939

Budapest, 1939
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

The Catholic Church in Hungary

Budapest, 2021
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés

Utasítás a kath. népiskolai és ifjusági könyvtárak könyvjegyzékének kezeléséhez

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés

KBART