Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Jog - Társadalomtudomány

Angyal Pál - Baranyai Jusztin - Móra Mihály (szerk.): Notter Antal emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről

Budapest, 1941
Jog - Társadalomtudomány

Artner Péter: A kánoni büntetések alkalmazását megelőző fegyelmi intézkedések

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Árva László et al.: Globalizáció és külföldi működőtőke-beruházások

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Atzél Elemér: A hatósági orvos titoktartása

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Azzaro, Pierluca - Gájer László (szerk.): A Közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az egyház társadalmi tanítása tükrében. Konferencia a Vatikáni Joseph Ratzinger Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara szervezésében Budapesten, 2019. október 8-9-én

Budapest, 2021
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Bagi István: Ingatlanjog

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás

Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás. Második, bővített kiadás

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Bándi Gyula: Környezetjog [2014]

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bándi Gyula (szerk.): Környezetjog [2022]

Budapest, 2022
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bándi Gyula et al.: The Environmental Jusrisprudence of the European court of Justice. The Development of the Instruments of Environmental Law and the Judical Practice

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai

Budapest, 1958
Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Kánoni jog 1. Bevezetés a kánoni jogba. A kánoni jog forrásai. Személyi jog

Budapest, 1960
Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Kánoni jog II.

Budapest, 1962
Jog - Társadalomtudomány

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Barankovics István: Demokrácia, egyház, szabadság

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Baranyay Jusztin: A törvényértelmezés alapproblémája a C. I. C.-ben

Budapest, 1941
Jog - Társadalomtudomány

Becker Vendel - Mayer Rezső: Polgári jogok és kötelességek. A katholikus elemi népiskolák V. osztálya számára

Budapest, 1927
Jog - Társadalomtudomány

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az egyház társadalmi tanítása

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az ember útja. Az Egyház társadalmi tanítása

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

Beran Ferenc (szerk.): A közjó. Az egyház társadalmi tanításában

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Bertalan Vince: A római katholikus népoktatási intézetek szervezete és közigazgatása

Budapest, 1901
Jog - Társadalomtudomány

Birher Nándor: Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni jogszabályok ellenében?

Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

Bittsánszky Géza et al.: Közgazdaságtani bevezetés

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bodrogai Tibor - Pápay Nikolett - Soltész Éva - Vaskó Györgyné: Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Bognár Cecil: A normák alkonya

Budapest, 1930
Jog - Társadalomtudomány

Bolberitz Pál: Európa és a kereszténység

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány

Botos József: Általános statisztika és példatár. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos Katalin - Bódy László: Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos Katalin - Katona Klára (szerk.): Verseny és versenyképesség. Konferenciakötet

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Botos Katalin - Kőrösi István: Az európai unió a XXI. század elején

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Botos Katalin - Kőrösi István: Nemzetközi gazdasági ismeretek. Közgazdaságtan joghallgatók számára

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Boytha Györgyné: Versenyjog

Budapest, 1998
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Boytha Györgyné (szerk.): Versenyjog. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Brunori, Pietro: A katolikus egyház. Alapok, személyek, intézmények

Fordító: Szerdahelyi Csongor
Budapest, 2002
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Christianus: Az evangélium demokráciája és szocializmusa

Budapest, 1946
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Czettler Jenő: Agrárpolitika. 2. kötet, agrárgazdaságtan

Budapest, 1947
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Czobor Béla: A keresztény archeológusok első kongresszusa

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Csehi Zoltán et al. (szerk.): Viva Vox Iuris Civilis. Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány

Csóka Lajos: Állam és Egyház. a fejedelmi abszollutizmus és a felvilágosodás korában

Budapest, 1941
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Csordás Eörs - Porvan I. Scholastica: A valláskülönbség akadálya

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Danielné Lamács Lujza: Háztartási és Nevelési Ismeretek. Polgári és felsőbb leányiskolák számára

Budapest, 1910
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Dávid Katalin: Egy katolikus a migrációról

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

Dávid Katalin: Egy keresztény értelmiség Európára néz

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány

Davori Relkovic Néda: Buda város jogkönyve. Bölcsészetdoktori értekezés

Budapest, 1905
Jog - Társadalomtudomány

Dedek Crescenes Lajos: Boncz könyve. A vallás körüli felségjogokról

Budapest, 1894
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Dedek Crescens Lajos: Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról

Budapest, 1894
Jog - Társadalomtudomány

Donat József: A tudomány szabadsága. A modern szellemi áramlatok bírálata

Budapest, 1916
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Dreisziger Ferenc: Népiskolai nevelés- és oktatástan a magyar népoktatásügy szervezetével, férfi- és nőtanítóképző-intézetek számára

Budapest, 1913
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Egyed István: Apponyi mint közjogász

Budapest, 1941
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

KBART