Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Jog - Társadalomtudomány

Kussbach Erich: Nemzetközi és Európai Büntetőjog

Budapest, 2005
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Lábady Tamás: A magánjog általános tana

Budapest, 2018
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Lakner Zoltán: Egyház és társadalom. A tanítás forradalma

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány

Landi Balázs: A jogellenesség eszme- és forrástörténete a magyar magánjogban

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Losonczy István: Abriss eines realistischen rechtsphilosophischen systems

Budapest, 2002
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Open access

Losonczy István: Jogfilozófiai előadások vázlata

Budapest, 2002
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Madarász István: A modern materializmus és a theisztikus világnézet. (Gyakorlati tanítás a középiskola VIII. osztályában)

Budapest, 1912
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Mailáth József: Szocializmus és katholicizmus

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

Mailáth József gróf: A Katolikus Egyház társadalmi (szocziális) ereje

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Mailáth József gróf: Egy-két irányeszme a szociális bizottság működését illetőleg

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Marczell Mihály: A katholikus nevelés szelleme

Budapest, 1925
Erkölcsteológia, Jog - Társadalomtudomány

Maxintsák Gyula - Benkóczy Emil: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek. tanító- és tanítónőképző intézetek számára

Budapest, 1913
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Meszlényi Zoltán: A kánonjogi tanulmányok fontossága

Budapest, 1930
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Mezei Mihály: Alkotmánytan. Polgári jogok és kötelességek ismertetése az elemi iskolák V. és VI. oszt. számára

Budapest, 1913
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Mihályfi Ákos: Uj török törvény. A veszprémben 1905. évi junius hó 27-én tartott keresztény szocziális kurzuson

Budapest, 1905
Jog - Társadalomtudomány

Molnár Kálmán: A jogfolytonosság helyreállitásának jogelvi szükségessége és lehetősége

Budapest, 1930
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Móra Mihály: Az egyházi adó és az egyházközség alapkérdései az egyházi és a világi jog szerint

Budapest, 1941
Jog - Társadalomtudomány

Móra Mihály: Házassági kereseti jog. A köteléki perben az egyházi jog szerint

Budapest, 1941
Jog - Társadalomtudomány

Naszlady Attila: Egyetemesség a tudományban

Budapest, 2004
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Naszlady Attila: Egyházi és állami betegellátás Magyarországon

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Nemeskürty István: Vallani és vállalni. A hatalomváltás labirintusában

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Németh László Imre (szerk.): Instrukció a keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve liturgikus előírásainak alkalmazásához

Fordító: Kocsis Péter Fülöp
Budapest, 2010
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

Németh László Imre (szerk.): XIII. Leó pápa apostoli körlevele a munkások helyzetéről. Rerum novarum

Fordító: Prohászka Ottokár
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

Németh Tibor György: Eltemetett gondolatok. Elmélkedések társadalomról, politikáról, vallásról, 1958-1990

Budapest, 1992
Jog - Társadalomtudomány

Notter Antal: Az egyház törvényhozó joga a házasság kötelékére vonatkozólag

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Novák Lajos: A keresztény gyermekvédelem

Budapest, 1917
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Ogoljuk-Berzsenyi Anett - Németh Szilvia (szerk.): Clio bűvöletében. Válogatott tanulmányok Pandula Attila 65. születésnapjára

Budapest, 2022
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Osztie Zoltán: Kereszténység és közélet. Kiút az anarchiából

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány

Ötvös Lajos: Az 1637-38. évi országgyűlés

Budapest, 1914
Jog - Társadalomtudomány

Öveges Kálmán: Uj kis tükör 4. rész. Az egészség könyve. A magyar nép számára

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

P. Szabó Béla: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány

Paczolay Péter: Az alkotmányelmélet fejlődése és az európai kihívás

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Páll Balázs (szerk.): A Közjogi Államtudományi Kutatócsoport Publikációi. III. kötet

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Papp Károly - Reiner János (szerk.): A Szent István Akadémia értesítője

Budapest, 1943
Jog - Társadalomtudomány

Patonai Adrienne: Az élet szent okokból élni akar. Hit és tudomány

Budapest, 2006
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány

Péteri Zoltán: Bevezetés a jogfogalmakba. Előadások

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Péteri Zoltán: Természetjog - Államtudomány. Eszmetörténeti, rendszer- és módszertani alapok

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Platz Bonifácz: Az ember. Eredése, faji egysége és kora

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Pogácsás Anett (szerk.): Quaerendo et Creando. Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Polzovics Iván: A Lateráni szerződés. A Szentszék nemzetközi jogi helyzete

Budapest, 1934
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Poppe Ede: Eucharisztikus módszer a nevelésben

Budapest, 1938
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Prohászka Ottokár: Iránytű

Budapest, 1929
Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Kultúra és terror. A társadalmi kérdés

Budapest, 1927
Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Prohászka Ottokár: Produktiv-e a pénz?. Nemzetgazdasági tanulmány

Budapest, 1897
Jog - Társadalomtudomány

Pukánszky Béla - Sárkány Péter (szerk.): Pedagógia és kereszténység. Teológiai, neveléstörténeti és nevelésfilozófiai metszetek

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Radnay József: Munkajog

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Rédey Miklós: Rendőri eljárás körébe vágó rendeletek és utasítások gyűjteménye. 1. füzet

Budapest, 1900
Jog - Társadalomtudomány

Rédey Miklós: Rendőri eljárás körébe vágó rendeletek és utasítások gyűjteménye. 2. füzet

Budapest, 1900
Jog - Társadalomtudomány

Reiner János: A jogtudományi irodalom fejlődése

Budapest, 1930
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Reiner János: Az egyházi házasságkötési jog tanának kifejlődése

Budapest, 1900
Jog - Társadalomtudomány

KBART