Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Zsidai Ágnes: Jogbölcseleti torzó. Bibó István jogelméletének rekonstrukciója

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Zsigovits Béla: Családi fészek

Budapest, 1922
Család - Párkapcsolat

Zsigovits Béla: Örökszép természet

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Zsigovits Béla: Örökszép természet. Vidám órák. Az élet sója

Budapest, 1916
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Zsigovits Béla: Vidám órák

Budapest, 1922
Lelkiségi irodalom

Zsihovics Ferenc (szerk.): Officium Divinum. Kalauz a keresztény katholikus magán és nyilvános isteni-szolgálatra

Budapest, 1865
Lelkiségi irodalom

Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 2. rész

Budapest, 1863
Egyháztörténelem, Életrajz

Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 3. rész

Budapest, 1867
Egyháztörténelem, Életrajz

Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 4. rész

Budapest, 1868
Egyháztörténelem, Életrajz

Zsikó Gyula: Mesék

Budapest, 1947
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

„Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását”. Megonfontolások a katolikus-zsidó kapcsolatokat érintő teológiai kérdésekről a Nostra aetate 50. évfordulója alkalmából

Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

„Krisztus bennetek a dicsőség reménye”. Az Eucharisztia az Egyház küldetésének csúcsa és forrása. Teológiai és lelkipásztori megfontolások az 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Cebu-Fülöp szigetek, 2016. január 24-31.

Budapest, 2015
Egyházi dokumentum

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szivének tisztelete a hitetlenek és bűnösök megtéritéseért

Pest, 1854
Lelkiségi irodalom

A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

A budapesti róm. kat. egyházközségek egyházi adójának Szabályzata

Budapest, 1947
Jog - Társadalomtudomány

A Foederatio Emericana Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Szövetség alapszabályai

Budapest, 1933
Történelem

A gazdagodás útján. Üzzünk háziipart!

Budapest, 1908
Magyar irodalom

A gyóntató atyák vademecuma a házassági erkölcs néhány kérdésében

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

A házasságkötés szertartásának rendje

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

A házasságra és a családi életre való felkészítés lelkipásztori irányelvei. Az olasz püspöki konferencia család- és életügyi bizottságának dokumentuma

Fordító: Domokos György
Budapest, 2013
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

A hittani szent kongregáció nyilatkozata az egyházról szóló katolikus tanításnak néhány jelenkori tévedés elleni védelméről

Fordító: Miklós Béla
Budapest, 1973
Egyházi dokumentum

A hívek egyetemes könyörgése - Oratium fidelium

Budapest, 1966
Liturgia - Zene

A hívek egyetemes könyörgése - Oratium fidelium. 2. rész

Budapest, 1969
Liturgia - Zene

A II. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendelkezései a szent liturgiáról

Budapest, 1964
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

A II. Vatikáni Zsinat határozata a keresztény egységretörekvésről

Budapest, 1967
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat határozata a papi szolgálatról és életről

Budapest, 1969
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat határozata a világiak apostolkodásáról

Budapest, 1966
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései a Szent Liturgiáról

Budapest, 1964
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozata

Budapest, 1966
Egyházi dokumentum

A Kat. Tanügyi Tanács Szervezeti Szabályzata és Ügyrendje

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés

A katekézis direktóriuma

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2022
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

A katolikus egyház katekizmusa

Budapest, 2002
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

A Katolikus Egyház Katekizmusa. A latin mintakiadás fordítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

A Katolikus Egyház Katekizmusa. Második kiadás

Budapest, 1994
Egyházi dokumentumok

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Dogmatika, Hittankönyv

A Katolikus Egyház Magyarországon

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

A keresztelés és a bérmálás szertartásának rendje. Római Rituálé

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2011
Liturgia - Zene

A keresztény házasság. Rövid összefoglalás a házasság szentségéről

Budapest, 1980
Család - Párkapcsolat, Hittankönyv

A kereszténység eredményei

Fordító: Schreiber László
Budapest, 1850
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

A kereszténység és a vallások. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

A keresztes hadak története I. kötet

Fordító: Gyurits Antal
Pest, 1853
Egyháztörténelem

A kígyókirály, tündérmese. Leányvár, történelmi elbeszélés

Budapest, 1925
Magyar irodalom

A kiváltságos ciszterci rend zirci, oilisi, pásztói, és szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára. Az 1910-1911. iskolai évre X. Pius római pápa és I. Ferenc József apostoli király uralkodása alatt

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés, Történelem

A kölni Ifjúsági Világtalálkozó. XVI. Benedek pápa beszédei Kölnben, a XX. Ifjúsági Világnap alkalmából

Fordító: Diós István - Stift Hildegard
Budapest, 2005
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

A leprások orvosa. Isten szolgája, Alesandro Nottegar élete

Fordító: Kiss Anikó - Virág nővér
Budapest, 2016
Életrajz

A magyar irodalom története 1. A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig

Budapest, 1929
Magyar irodalom

A magyar Püspöki kar körlevele a kath. házasságról

Budapest, 1924
Egyházi dokumentum

A magyar püspöki konferencia kiegészítő szabályai az egyházi törvénykönyvhöz

Budapest, 1994
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei. Cselényi István Gábor (szerk.), Hoppál K. Bulcsú (szrk.)

Budapest, 2011
Egyéb teológia

KBART