Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

A II. Vatikáni Zsinat határozata a keresztény egységretörekvésről

Budapest, 1967
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat határozata a papi szolgálatról és életről

Budapest, 1969
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat határozata a világiak apostolkodásáról

Budapest, 1966
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései a Szent Liturgiáról

Budapest, 1964
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozata

Budapest, 1966
Egyházi dokumentum

A Kat. Tanügyi Tanács Szervezeti Szabályzata és Ügyrendje

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés

A katekézis direktóriuma

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2022

A katolikus egyház katekizmusa

Budapest, 2002
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

A Katolikus Egyház Katekizmusa. A latin mintakiadás fordítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

A Katolikus Egyház Katekizmusa. Második kiadás

Budapest, 1994
Egyházi dokumentumok

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Dogmatika, Hittankönyv

A Katolikus Egyház Magyarországon

Budapest, 2007
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

A keresztelés és a bérmálás szertartásának rendje. Római Rituálé

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2011
Liturgia - Zene

A keresztény házasság. Rövid összefoglalás a házasság szentségéről

Budapest, 1980
Család - Párkapcsolat, Hittankönyv

A kereszténység eredményei

Fordító: Schreiber László
Budapest, 1850
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

A kereszténység és a vallások. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

A keresztes hadak története I. kötet

Fordító: Gyurits Antal
Pest, 1853
Egyháztörténelem

A kígyókirály, tündérmese. Leányvár, történelmi elbeszélés

Budapest, 1925
Magyar irodalom

A kiváltságos ciszterci rend zirci, oilisi, pásztói, és szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára. Az 1910-1911. iskolai évre X. Pius római pápa és I. Ferenc József apostoli király uralkodása alatt

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés, Történelem

A kölni Ifjúsági Világtalálkozó. XVI. Benedek pápa beszédei Kölnben, a XX. Ifjúsági Világnap alkalmából

Fordító: Diós István - Stift Hildegard
Budapest, 2005
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

A leprások orvosa. Isten szolgája, Alesandro Nottegar élete

Fordító: Kiss Anikó - Virág nővér
Budapest, 2016
Életrajz

A magyar irodalom története 1. A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig

Budapest, 1929
Magyar irodalom

A magyar Püspöki kar körlevele a kath. házasságról

Budapest, 1924
Egyházi dokumentum

A magyar püspöki konferencia kiegészítő szabályai az egyházi törvénykönyvhöz

Budapest, 1994
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei. Cselényi István Gábor (szerk.), Hoppál K. Bulcsú (szrk.)

Budapest, 2011
Egyéb teológia

A magyarországi Katolikus Egyház urnatemetési szabályzata

Budapest, 1988
Egyházi dokumentum

A magyarországi katolikus egyházközségek igazgatási és adóztatási szabályzata

Budapest, 1934
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

A magyarországi latin és görög szertartású római katholikus népiskolák tanterve

Budapest, 1905
Egyházi dokumentum

A Magyarországi Latin- és Görög-szertartású Római Katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a Magyar Püspöki Kar által megállapított rendszabályok

Budapest, 1877
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

A Magyarországi Latin- és Görög-szertartásu Római Katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a Magyar Püspöki Kar által megállapított rendszabályok, tantervek, utasítások gyűjteménye

Budapest, 1877
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem

A Mária-Congregatio vezérkönyve

Budapest, 1902
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

A megváltás teológiájával kapcsolatos néhány kérdés. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Vanyó László
Budapest, 1997
Egyházi dokumentum

A miseliturgia teljes megújítása. Az Apostoli Szentszék rendelkezései

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum, Egyháztörténelem

A Neokatekumenális Út statútuma

Fordító: Szabó Tamás
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

A pap mint a plébániai közösség pásztora és vezetője. Instrukció. Klérus Kongregáció

Fordító: Diós István
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

A pap, az ige hirdetője, a szentségek kiszolgáltatója és a közösség vezetője a harmadik keresztény évezred távlatában

Fordító: Németh László
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

A papszentelés. A Pontificale Romanum szövege

Fordító: Hanauer Á. István
Budapest, 1920
Egyházi dokumentum

A Pauli Szent Vince Társaság kézikönyve. Franciából fordította A Budapesti Egyetemi Hallgatók Szent Vince Konferenciája

Budapest, 1909

A plébániai közösségek lelkipásztori konverziója az egyház evangelizáló küldetésének szolgálatában. Instrukció, 2020. július 20.

Fordító: Kéri Benedek Atanáz
Budapest, 2020
Egyházi dokumentumok

A Rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. századból

Fordító: Margalits Ede
Budapest, 1898
Magyar irodalom, Világirodalom

A Római Martyrologium

Fordító: Diós István
Budapest, 2010
Életrajz

A római misekönyv általános rendelkezései

Budapest, 2009
Liturgia - Zene

A sydneyi Ifjúsági Világtalálkozó. XVI. Benedek pápa Sydneyben, a XXIII. Ifjúsági Világnap alkalmából

Fordító: Diós István
Budapest, 2008
Egyházi dokumentum

A Szent István Akadémia 1916. évi január hó 18-án tartott elnök- és főtitkárválasztó együttes ülésén elhangzott beszédek

Budapest, 1916

A Szent István Akadémia tagajánlásai 1926

Budapest, 1926

A Szent István Akadémia tagajánlásai 1939

Budapest, 1939

A Szent István Akadémia tagajánlásai 1941

Budapest, 1941

A Szent István Akadémia ügyrendje

Budapest, 1916

A Szent István Társulat és Szent István Akadémia alapszabályai

Budapest, 1992

A Szent István Társulat évkönyve 1879

Budapest, 1879
Egyháztörténelem

KBART