Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Veres András: Elvitte őt Jézushoz. Elmer István beszélgetése Veres András szombathelyi megyéspüspökkel

Budapest, 2009
Életrajz

Veress Endre: Akták és levelek. Erdély- és Magyarország Moldovával és Havaslaföldével való viszonyához. Első kötet 1468-1540

Budapest, 1914
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Veress Endre: Báthory István lengyel király udvari számadáskönyveinek Magyar- és Erdélyországi adalékai 1576-1586

Budapest, 1918
Történelem

Veress, Andreas: Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. 1. vol., 1468 - 1540

Budapest, 1914
Történelem

Verlinde atya, Joseph-Marie: A tiltott tapasztalat. Az asramtól a monostorig

Fordító: Karsai Nóra
Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Vető Miklós: Budapesttől Párizsig (1936-1957). És a következő hatvan év

Fordító: Vető István
Budapest, 2022
Életrajz, Filozófia

Vető Miklós: Isten és ember. Filozófiai tanulmányok

Budapest, 2021
Filozófia

Veuillot Lajos: Roma és Loretto 2.

Fordító: Gyurits Antal
Budapest, 1851
Művészet - Kultúra, Történelem

VI. Pál pápa: VI. Pál körlevele a népek fejlődésének támogatásáról. Populorum Progressio magyar fordításban

Budapest, 1969
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

Vidor Miklós: Fiúk és apák

Budapest, 2002
Magyar irodalom

Vigyázó Gabriella - Gyorgyovich Miklós (szerk.): A Biblia válaszol

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Vigyázó Gabriella (szerk.): Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!. Imák Medjugorjéból

Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Vincze József: Szent Ferenc és társainak legendája. Szemelvények az Ehrenfeld-kódexből

Budapest, 1907
Magyar irodalom, Történelem

Vincze József (szerk.): Szent Barlám és Jozafát, Szent Elek legendái. Szemelvények a Kazinczy-kódexből

Budapest, 1906
Egyházi dokumentum

Vincze Krisztián: Antropológiai és vallásfilozófiai megfontolások

Budapest, 2020
Filozófia

Vincze Krisztián (szerk.): A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei VII.

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Filozófia

Vincze Krisztián (szerk.): Ars longa vita brevis. A hetvenéves Rokay Zoltán köszöntése

Budapest, 2017
Egyéb teológia, Filozófia

Visegrády Antal: A magyar jogi kultúra az uniós tagállamok jogi kultúráinak rendszerében

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

Vizi E. Szilveszter - Kabai Sára Réka - Kenéz Gabriella - Moravcsik-Nagy Flóra - Nagy Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom – Faith, science, and community. Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére

Budapest, 2021
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány, Open access

Vizkelety András: Fordítás vagy kommentár? A Biblikus költészet a kora-középkori német irodalomban

Budapest, 2011
Világirodalom

Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek

Budapest, 1982
Liturgia - Zene

Vonier Ansgarius: A győzedelmes katolicizmus

Fordító: Szunyogh X. Ferenc
Budapest, 1941
Egyéb teológia

Waal Antal: XV. Benedek pápa

Budapest, 1916
Egyháztörténelem, Életrajz

Waigand József (szerk.): Belon Gellért emlékkönyv. Halálának 5. évfordulójára

Budapest, 1992
Egyháztörténelem

Waldmann György: Egyetemes történelem 1. Tanító- és tanítónőképzők számára - Ó és középkor

Budapest, 1906
Egyháztörténelem, Történelem

Waldmann György: Egyetemes történelem 2. Tanító- és tanítónőképzők számára - Újkor

Budapest, 1906
Egyháztörténelem, Történelem

Waldstein, Wolfgang: A szívébe írva. A természetjog mint az emberi társadalom alapja

Fordító: Erdődy János - Radványi Anna
Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Walker, Jean-Raphael: Az Oltáriszentség imádása

Fordító: Szabó Ráhel
Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Wallace, Lewis: Ben-Hur. Regény Krisztus Urunk korából

Fordító: Szekrényi Lajos
Budapest, 1981
Világirodalom

Walter János: Az első három század keresztényellenes ráfogásai

Budapest, 1914
Dogmatika, Egyháztörténelem

Walter János: Isten képe a természetben

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Walthier Eliz: Zsoltáros élet

Budapest, 1935
Magyar irodalom

Weber, Helmut: Általános erkölcsteológia

Fordító: Tuba Iván
Budapest, 2001
Erkölcsteológia, Kézikönyv

Weber, Helmut: Speciális erkölcsteológia

Budapest, 2015
Erkölcsteológia

Weiler, J. H. H.: Keresztény Európa

Fordító: Rihmer Zoltán
Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Werfel, Franz: Az elsikkasztott mennyország

Fordító: Juhász Vilmos
Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Werfel, Franz: Bernadette

Fordító: Wiesner Juliska
Budapest, 1981
Világirodalom

Werfel, Franz: Élhetünk-e istenhit nélkül?

Fordító: Dénes Béla
Budapest, 2009
Filozófia, Világirodalom

Werfel, Franz: Halljátok az igét

Fordító: Szántó Rudolf
Budapest, 1980
Világirodalom

Werner Alajos: Keresztút az Oltáriszentség előtt

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Werner Alajos: Négy Passió

Budapest, 1973
Liturgia - Zene

West, Christopher: Jó hírek a házasságról és a szexualitásról. A katolikus tanítás szerinti válaszok legőszintébb kérdéseidre

Fordító: Tímárné Varjú Viktória - Finok Zoltán
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat

Weszeleszky Gyula: A rádium és az atomelmélet

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés

Wetzel xav. Ferencz: A férfi. Férfiaknak kor- és rangkülönbség nélkül

Fordító: Domonkos István
Budapest, 1911
Család - Párkapcsolat, Jog - Társadalomtudomány

Wiedermann Károly: A vallás lélektana

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Wilder, Thornton: Sorsom az ég

Fordító: Szentmihályi János
Budapest, 1947
Világirodalom

Wildinger, Jakov: Novi vinac andrjeoski

Budapest, 1925
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Williamson, C. N. - Williamson, A. M.: Titokzatos történet

Fordító: Pantl Kálmán
Budapest, 1920
Világirodalom

Williamson, C.M.-A.M.: Az arany csönd. The golden silence

Fordító: Früchtl Ede
Budapest, 1925
Világirodalom

Williamson, E. N. - Williamson, A. M.: Hercules vendégei

Budapest, 1913
Világirodalom

KBART