Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Waldmann György: Egyetemes történelem 2. Tanító- és tanítónőképzők számára - Újkor

Budapest, 1906
Egyháztörténelem, Történelem

Waldstein, Wolfgang: A szívébe írva. A természetjog mint az emberi társadalom alapja

Fordító: Erdődy János - Radványi Anna
Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Walker, Jean-Raphael: Az Oltáriszentség imádása

Fordító: Szabó Ráhel
Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Wallace, Lewis: Ben-Hur. Regény Krisztus Urunk korából

Fordító: Szekrényi Lajos
Budapest, 1981
Világirodalom

Walter János: Az első három század keresztényellenes ráfogásai

Budapest, 1914
Dogmatika, Egyháztörténelem

Walter János: Isten képe a természetben

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

Walthier Eliz: Zsoltáros élet

Budapest, 1935
Magyar irodalom

Weber, Helmut: Általános erkölcsteológia

Fordító: Tuba Iván
Budapest, 2001
Erkölcsteológia, Kézikönyv

Weber, Helmut: Speciális erkölcsteológia

Budapest, 2015
Erkölcsteológia

Weiler, J. H. H.: Keresztény Európa

Fordító: Rihmer Zoltán
Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Werfel, Franz: Az elsikkasztott mennyország

Fordító: Juhász Vilmos
Budapest, 1986
Lelkiségi irodalom

Werfel, Franz: Bernadette

Fordító: Wiesner Juliska
Budapest, 1981
Világirodalom

Werfel, Franz: Élhetünk-e istenhit nélkül?

Fordító: Dénes Béla
Budapest, 2009
Filozófia, Világirodalom

Werfel, Franz: Halljátok az igét

Fordító: Szántó Rudolf
Budapest, 1980
Világirodalom

Werner Alajos: Keresztút az Oltáriszentség előtt

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Werner Alajos: Négy Passió

Budapest, 1973
Liturgia - Zene

West, Christopher: Jó hírek a házasságról és a szexualitásról. A katolikus tanítás szerinti válaszok legőszintébb kérdéseidre

Fordító: Tímárné Varjú Viktória - Finok Zoltán
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat

Weszeleszky Gyula: A rádium és az atomelmélet

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés

Wetzel xav. Ferencz: A férfi. Férfiaknak kor- és rangkülönbség nélkül

Fordító: Domonkos István
Budapest, 1911
Család - Párkapcsolat, Jog - Társadalomtudomány

Wiedermann Károly: A vallás lélektana

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Wilder, Thornton: Sorsom az ég

Fordító: Szentmihályi János
Budapest, 1947
Világirodalom

Wildinger, Jakov: Novi vinac andrjeoski

Budapest, 1925
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Williamson, C. N. - Williamson, A. M.: Titokzatos történet

Fordító: Pantl Kálmán
Budapest, 1920
Világirodalom

Williamson, C.M.-A.M.: Az arany csönd. The golden silence

Fordító: Früchtl Ede
Budapest, 1925
Világirodalom

Williamson, E. N. - Williamson, A. M.: Hercules vendégei

Budapest, 1913
Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza I. kötet

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza II. kötet

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza III-IV. kötet

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1911
Magyar irodalom, Világirodalom

Wiseman Miklós: Fabiola, vagy a katakombák egyháza

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 1897
Világirodalom

Wiseman, Nicolas: Fabiola. Regény a katakombák korából

Fordító: Haudek Ágoston
Budapest, 2004
Világirodalom

Wodetzky József: A relativitástan csillagászati bizonyítékainak kritikája. Felolvasta 1922-ik évi december hó 15-én

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés

Wodetzky József: A világegyetem szerkezete

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés

Wolkenberg Alajos: A béke útjain. Kilenc szentbeszéd

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom

Wolkenberg Alajos: A katholikus világmisszió könyve

Budapest, 1929
Egyháztörténelem

Wolkenberg Alajos: Az okkultizmus és spiritizmus multja és jelene

Budapest, 1922
Egyéb teológia

Wolkenberg Alajos: Katholikus imakönyv

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Wolkenberg Alajos: Konferenciák a Miatyánkról. Az Országos Kath. Nővédő-Egyesület patronesszei és patronesszjelöltjeinek

Budapest, 1917
Egyéb teológia

Wolkenberg Alajos: Missziós előadások és szentbeszédek Vademecuma

Budapest, 1931
Lelkiségi irodalom

Wolkenberg Alajos: Teozófia és antropozófia. Ismertetése és bírálata

Budapest, 1922
Egyéb teológia, Filozófia

Wyrozumski, Jerzy (szerk.): Szent Adalbert élete. Szent Adalbert porosz legendája magyarul és latinul

Fordító: Petneki Noémi
Budapest, 2003
Életrajz

X…grófnő: Eszter 1. Eredeti irányregény két kötetben

Budapest, 1900
Magyar irodalom, Világirodalom

X…grófnő: Eszter 2. Eredeti irányregény két kötetben

Budapest, 1900
Magyar irodalom, Világirodalom

XII. Pius pápa: XII. Pius pápa "Divino afflante" kezdetű apostoli körlevele a Szentírásra vonatkozó tanulmányok időszerű ápolásáról

Budapest, 1948
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

Zalka János: Szentek élete 1.

Budapest, 1860
Életrajz

Zalka János: Szentek élete 2.

Budapest, 1860
Életrajz

Zalka János: Szentek élete. 1. rész

Budapest, 1860
Egyháztörténelem, Életrajz

Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Függelék: a törvények szövege

Budapest, 1904
Történelem

Zaymus Gyula: Báránykák. Két kis árvagyermek története

Budapest, 1938
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom

Zaymus Gyula: Elbeszélések

Budapest, 1966
Magyar irodalom

Zaymus Gyula: Hegynek visz az út. Regény

Budapest, 1943
Magyar irodalom

KBART