Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Katholikus tanítónők és tanárnők lapja. 1934. márc.-ápr.

Budapest, 1934
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Katolicsanszki Katekizmus

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Katolicsanszki Katekizmus. z glávnimi zgodbami Biblije

Budapest, 1907
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Katolikus egyháztörténelem. A gimnáziumok III. osztályának római katolikus tanulói számmára

Budapest, 1950
Egyháztörténelem, Tankönyv

Katolikus keresztény erkölcstan. A gimnáziumok II. osztályának róm. kat. Tanulói számára

Budapest, 1950
Erkölcsteológia, Hittankönyv

Katolikus keresztény hittan. A gimnáziumok I. osztályának róm. kat. tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv

Katolikus naptár az 1947. évre

Budapest, 1947
Művészet - Kultúra

Kérdezzük meg a Szentírást. Bibliás katekizmus

Budapest, 1980
Hittankönyv

Keresztes Szent János művei a legujabb spanyol kriitkai szöveg alapján. I. kötet

Fordító: Sz. Teréziáról nev. P. Ernő
Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Keresztes Szent János művei. A legújabb spanyol kritikai szöveg alapján 2. kötet

Fordító: Sz. Teréziáról nev. P. Ernő
Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Keresztút Pio atyával

Fordító: Richter Csilla
Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Kiegészítő füzet az imaórák Liturgiájához és a zsolozsmáskönyvhöz. A Római misekönyv harmadik, hivatalos kiadásában található újabb szentek zsolozsmájának szövegei

Budapest, 2008
Liturgia - Zene

Kis hittankönyv. Az általános iskolák I. és II. osztálynak róm. Kat. tanulói számára

Budapest, 1951
Hittankönyv

Kis katekizmus. Katholikus gyermekek számára

Budapest, 1905
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

Kis misekönyv. „B” év

Budapest, 2015
Liturgia - Zene

Kis misekönyv. „B” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Kis misekönyv. „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Kis zsolozsmáskönyv. Válogatás Az Imaórák Liturgiája hivatalos kiadásából

Budapest, 2014
Liturgia - Zene

Kiváló műlapok jegyzéke

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Kleine Schul-Bíbel mit Bildern

Budapest, 1900
Idegen nyelvű irodalom

Kleiner Römisch-Katholischer Katechismus

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom

Kleiner Römisch-Katholischer Katechismus. 6. auflage

Budapest, 1913
Idegen nyelvű irodalom

Kor- és betürendi útmutató Cantu Caesar világtörténelméhez

Budapest, 1877
Történelem

Körlevél a húsvéti ünnepek előkészítéséről és megünnepléséről

Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

Közép katekizmus katholikus gyermekek számára a religió történetének rövid vázlatával

Budapest, 1890
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Közép katekizmus katholikus gyermekek számára. A Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1902
Hittankönyv, Lelkiségi irodalom

Közép katekizmus katholikus tanulók számára a városi iskolákban. A Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1905
Gyermek - ifjúsági irodalom, Hittankönyv

Közgyűlési ünnepély és szónoklat a Jó- 's Olcsó Könyv-kiadó Társulatnál

Pest, 1848
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Krisztus közöttünk. A keresztény Kelet liturgikus közössége átéli az üdvtörténetet

Fordító: Baán István
Budapest, 1984
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Krisztus szeretete a vándorlók iránt

Fordító: Cserháti Ferenc
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

La Chiesa Cattolica in Ungheria

Budapest, 2021

Liturgiam authenticam. A népnyelvek használata a római liturgia könyveinek kiadásában

Fordító: Rihmer Zoltán
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Magyar Katolikus Katekizmus. A római katolikus kis katekizmus átdolgozása

Budapest, 1989
Hittankönyv

Magyar misekönyv. Vasárnapi és ünnepnapi miseszövegek (1958)

Budapest, 1958
Liturgia - Zene

Magyar misekönyv. Vasárnapi és ünnepnapi miseszövegek (1961)

Budapest, 1961
Liturgia - Zene

Magyar misekönyv. Vasárnapi és ünnepnapi miseszövegek [1963-as kiadás]

Budapest, 1963
Liturgia - Zene

Magyar olvasókönyv. A kath. elemi iskolák II. osztálya számára

Budapest, 1927
Magyar irodalom, Tankönyv

Magyarországi Szent Erzsébet legendája - Legendam Sanctae Elisabeth

Budapest, 1857
Életrajz, Világirodalom

Mali katekizmus

Budapest, 1909
Hittankönyv, Idegen nyelvű irodalom

Megújulás a szeretetben - Renewal in love

Budapest, 2020
Egyházi dokumentumok

Mindszenty József és kortársai: Vértanú és hitvalló püspökeink. Mindszenty József születésének 120. évfordulója alkalmából a központi papnevelő intézetben rendezett 2012. március 28-i teológiai konferencián elhangzott előadások

Budapest, 2012
Egyháztörténelem

Misekönyv 1.

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

Misekönyv 2. A szédesznél (papi széknél) végzendő miseszövegek

Budapest, 1991
Liturgia - Zene

Missae Propriae Dioecesium Hungariae

Budapest, 1964
Idegen nyelvű irodalom

Missae tempore Congressus Eucharistic Internationalis XXXIV. Budapestinensis secundum Missale Romanum necnon directorium archidioeceseos strigoniensis

Budapest, 1938
Liturgia - Zene

Nagy katekizmus katholikus tanulók számára, a városi iskolákban a Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1900
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Nagy szent Gergely pápa: A lelkipásztorság törvénykönyve

Fordító: Félegyházy József
Budapest, 1944
Egyéb teológia, Patrisztika

Nemzetközi Missziós Kongresszus Budapesten (1925. augusztus 19-22.)

Budapest, 1925
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Newman breviárium

Fordító: Salacz Gábor
Budapest, 1958
Lelkiségi irodalom

Nyilatkozat a keresztény nevelésről

Budapest, 1969
Egyházi dokumentum

KBART